STMM2 - tlačítko mrtvého muže - bdělostní tlačítko

STMM2 - tlačítko mrtvého muže - bdělostní tlačítko

Zařízení STMM2  je určeno pro testování a zvyšování bdělosti pracovníků ostrahy objektů.

Cena: 2 980 Kč bez DPH
s DPH: 3 606 Kč
Dostupnost: na zakázku

Charakteristika:

Tlačítko mrtvého muže - bdělostní tlačítko STMM2 je určeno pro testování a zvyšování bdělosti pracovníků ostrahy objektů. Zařízení STMM2 se po zapnutí nachází v klidovém režimu a odpočítává čas do předpoplachu. Kdykoliv po stisknutí tlačítka se znovunastavuje odpočítávaný čas. Na konci odpočítávání vyhlásí zařízení předpoplach, který je indikován pomalým přerušovaným svitem rudé Jumbo LED a pomalým pípáním bzučáku. Pokud je v tomto časovém intervalu stlačeno tlačítko nastavuje se nová doba odpočítávání. Pokud obsluha nestiskne tlačítko v průběhu předpoplachu, STMM2 vyhlásí poplach, stav mrtvého ( spíše spícího) muže. Tento stav je indikován zrychleným blikáním Jumbo LED, zrychleným pípáním bzučáku a rozepnutím poplachového kontaktu relé. Samotné bdělostní tlačítko se může jevit pouze jako hračka, ale ve spojení s ústřednou EZS (např. JA-100, JA-83) se stává bezpečnostním zařízením s pamětí poplachů a s možností vyhlásit poplach daleko razantnějším způsobem, např vnitřní či vnější sirénou, předáním informace na PCO bezpečnostní agentury nebo na mobilní telefon odpovědné osoby. Pomocí ústředny je možné nastavit časové intervaly zapnutí STMM2 v průběhu dne. STMM2 je napájeno z ústředny, čímž získává zálohovaný zdroj a jeho funkci nelze ovlivnit vypnutím sítě 230 V. Ústředna navíc eviduje všechny pokusy o jakoukoliv sabotáž funkce zařízení (vypnutí sítě, přerušení vodičů mezi ústřednou a STMM, pokusem o otevření skříně ) včetně časového údaje o sabotáži. Nejpravděpodbněji bude bdělostní tlačítko využíváno při zapnutém zabezpečovacím systému EZS. STMM2 bude pak napájen z výstupu EZS, který bude naprogramován jako SET/UNSET. Výstup zařízení bude připojen k okamžité smyčce ústředny EZS. Některé technické parametry zařízení lze na přání zákazníka změnit.  

Technická data:

Napájecí napětí 12 V DC nominálně ( 10,5 až 15V )
Odpočítávaný čas
15, 30, 45, 60 min. nebo dle přání zákazníka
Předpoplach 20 sec.
Výstup alarm.kontakt (NC), tamper (NC)
Akustická indikace regulovatelná uvnitř trimrem
Rozměry 150 x 110 x 75 mm
Rozsah prac.teplot -20°C až +60°C

Kontakt

Ing. Vladimír Slavík
Škrdlovice 206
Žďár nad Sázavou
591 01
+420 605 255 969
430 154 76
DIČ CZ520201269

 TOPlist